Týdenní plán od 2. 4. do 5. 4. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po S.
 • Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 80-82
 • Čtení: Obsah přečteného textu, líčení atmosféry příběhu, prezentace knihy. Dětští spisovatelé.
 • Psaní: opis, přepis – str. 15 a 16.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení číslem končícím na jednu nebo dvě nuly.
 • Násobení a dělení čísly 10 a 100.
 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Procvičování písemného i pamětného sčítání a odčítání.
 • PS str. 37 a 38.
 • G: Úsečka –přenášení a  porovnávání úseček pomocí kružítka, PS str. 40.

Prvouka

 • Živočichové – společné znaky a stavba těla.
 • PS str. 51-53.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení jednoduchého ozdobného předmětu.

Výtvarná výchova

 • Živočichové – malba.

Hudební výchova

 • Kudy chodí jaro.

Tělesná výchova

 • Procvičování postřehu, koordinace těla.

Doplňující informace pro rodiče:

 • Kontrolujte, prosím, dětem pomůcky a potřeby do vyučování.
 • Pokud máte doma zbytky vlny, dejte dětem v úterý do PV.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

 

 

Back To Top