Týdenní plán od 25. 3. do 29. 3. 2024

Český jazyk

 • Mluvnice: Vyjmenovaná slova po P – souhrnné procvičování.
 • Procvičování VS po B, L, M, slovních druhů a mluvnických kategorií podst. jmen. Uč. str. 78.
 • Čtení: Spisovatel. Fantazie a skutečnost.
 • Psaní: opis, přepis – str. 14.

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Násobení a dělení čísly 10 a 100.
 • Dělení mimo obor násobilky.
 • Procvičování písemného i pamětného sčítání a odčítání.
 • PS str. 36 a 37.
 • G: Úsečka – přenášení pomocí kružítka, PS str.

Prvouka

 • Opakování učiva o rostlinách.
 • PS str. 49 a 50.

Pracovní činnosti

 • Jarní vycházka.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Jednoduchý kánon.
 • Nácvik písně Byla jedna Káča.

Tělesná výchova

 • Zdokonalení odrazu, síly na pružném můstku – plynulý rozběh, doskok na kozu do dřepu
 • Jarní vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. 3. –  Jarní procházka s luštěním (připravil Spolek přátel MTO Město Albrechtice – leták zde).
 • 28. 3. – 1. 4. – velikonoční prázdniny.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA     
Jazyk český Matematika PRV HV
VS po P – chytáky Písemné sčítání Užitkové rostliny – třídění Jaro dělá pokusy
VS po P – procvičování Písemné odčítání Květ Hurvínkova pomlázka
VS po P – diktáty Pamětné sčítání List
VS po P – hádanky Pamětné odčítání Kořen
Pády podst. jmen s kontrolou Tajné obrázky Třídění rostlin
Urči pád Pětiminutovka Poznáš rostliny?
Pády podst.  jmen – náhodné kolo Dělení se zbytkem Křížovka
Urči pády Násobení mimo malou násob. Co o této květině víš?
Vyber výsledek

 

Back To Top