Týdenní plán od 2. 12. do 6. 12. 2013

 • 5. A
 • 992× přečteno

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie sloves
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Orientace v knihách …

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Informatika

 • Orientace na klávesnici PC
 • Psaní ve Wordu, příloha emailu

Matematika

 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Pamětné výpočty

Vlastivěda

 • Okupace
 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi
 • Počasí, podnebí

Pracovní činnosti

 • Papírořez

Výtvarná výchova

 • Vánoční přáníčka
 • Dekorace na ubrus

Hudební výchova

 • Rytmizace a melodizace
 • Vánoční písně

Tělesná výchova

 • Přetahy, přetlaky
 • Dovednosti s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Úhrada 50 Kč na Vv a Pv.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka 

Back To Top