Týdenní plán od 25. 11. do 29. 11.

 • 5. A
 • 998× přečteno

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie sloves
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Texty populárně – naučné

Český jazyk – sloh

 • Dialog, jazykolamy, úpravy textů

Matematika

 • Písemné dělení dvouciferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Jednotky obsahu

Informatika

 • Dokončení práce Bludiště
 • Psaní všemi deseti

Vlastivěda

 • Okupace
 • 2. světová válka

Přírodověda

 • Opakování učiva
 • Rozmanitost životních podmínek na Zemi

Pracovní činnosti

 • Vánoční přáníčko – papírořez

Výtvarná výchova

 • Malba na plátno / škrob, křída/

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně
 • Poslech ukázek
 • Křížovky, kvízy …

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Překážková dráha

Doplňující informace pro rodiče

Do konce měsíce listopadu – úhrada 50 Kč na pomůcky do výtvarné a pracovní výchovy. T

Back To Top