Týdenní plán od 9. 12. do 13. 12.

 • 5. A
 • 836× přečteno

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie sloves
 • Shoda podmětu s přísudkem
 • Orientační prvky v textu, čtení praktické a věcné
 • Text zpaměti

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Pamětné výpočty
 • Písemné dělení
 • Slovní úlohy
 • Výpočty obsahu čtverce a obdélníku

Informatika

 • Základy formátování písma
 • Informace z internetu

Vlastivěda

 • Konec 2. světové války
 • Obnovení republiky

Přírodověda

 • Základní oblasti Země
 • Opakování

Pracovní činnosti

 • Rybičky

Výtvarná výchova

 • Okenní vánoční výzdoba

Hudební výchova

 • J. J. Ryba
 • Koledy

Tělesná výchova

 • Překážkový běh
 • Míčové dovednosti

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top