Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • str. 30-35, PS str. 17
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Věcné čtení
 • Lv – texty z internetu + odkaz

Anglický jazyk

 • Unit test 2
 • Shopping for mum

Matematika

 • Čísla do 10 000 – řazení, porovnávání
 • Procvičování písemného násobení a dělení
 • Opakování převodů délky a hmotnosti
 • str. 31-34
 • G – rýsování kolmic (str. 29) + videa

Vlastivěda

 • Místní krajina – poloha, přírodní tvárnost
 • Odkazy na plánu

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – teplota, objem, čas
 • str. 50-51 (pročti si) + odkazy

Informatika

 • Práce s mejlem

Pracovní činnosti

 • Šití – obšívání papíru, látky – odkaz
 • Druhy stehů – odkaz

Výtvarná výchova

 • Malba vycházející ze skutečnosti – můj portrét

Hudební výchova

 • Kánon – odkaz

Tělesná výchova

 • Cvičení na posilování těla

Doplňující informace pro rodiče

Plňte, prosím, úkoly průběžně, odevzdávejte do uvedeného data. Procvičujte odkazy na plánu. Děkuji za spolupráci při domácí výuce, hodně sil a trpělivosti.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Jiné
VS po Posloupnost M. Al-ce video Teplota Kánon
Chytáky po M Porovnej M. Al-ce z výšky Objem Mozkovna
Diktáty po M Převody jednotek Turistický okruh Čas 1 Obšívání
Přiřaď význam Kolmice – video Mapa Al-tic Čas 2 Druhy stehů
Čtení – Koroňák Kolmice 2 – video Typy krajiny Únikovka

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top