Týdenní plán od 2. 11. do 6. 11. 2020

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Synonyma, antonyma
 • Slovesa
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Římské číslice
 • Kružnice a kruh

Vlastivěda

 • Průmyslová revoluce

Přírodověda

 • Vesmír

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Ilustrace knihy

Doplňující informace pro rodiče

matematika český jazyk
římské číslice slovesa
římské číslice I. procvičování
přírodověda
sluneční soustava
Back To Top