Týdenní plán od 9. 11. do 13. 11. 2020

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu
 • Slovní druhy
 • Slovesa

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy se zlomky
 • Jednoduché výpočty procentové části
 • Ge: kruh, kružnice

Vlastivěda

 • Průmyslová revoluce

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Planety sluneční soustavy

Informatika

 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí
matematika český jazyk přírodověda
dělení procvičování planety
zlomky slovesa sluneční soustava

 

Back To Top