Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk

 • Podmět a přísudek – shoda
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Orientační prvky v textu

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Průměrná rychlost
 • Obvody a obsahy – čtverec, obdélník

Vlastivěda

 • Obnovení republiky
 • Poválečný vývoj

Přírodověda

 • Tropický pás

Informatika

 • Orientace na klávesnici
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Besídka

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Přetlaky a přetahy
český jazyk matematika
shoda přísudku s podmětem dělení dvojciferným číslem
shoda opakování
shoda 2 sčítání velkých čísel
Back To Top