Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2023

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Knižní hrdinové

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Matematika

 • Počítáme s velkými čísly
 • Pamětné početní příklady
 • G – jednotky obsahu (převádění jednotek) 

Vlastivěda

 • Opakování dějepisného učiva

Přírodověda

 • Podnebné pásy – Subtropický pás

Informatika

 • Práce v power pointu
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Zima – práce dvojic (volná technika)

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Doprovod na ON

Tělesná výchova

 • Dynamika, postřeh
 • Překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top