Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2022

Český jazyk

 • Shoda přísudku s podmětem
 • Knižní hrdina

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Matematika

 • Průměrná rychlost
 • Pamětné početní příklady
 • G – obsah čtverce, obdélníku, konstrukce geometrických útvarů

Vlastivěda

 • Poválečný vývoj
 • Václav Havel

Přírodověda

 • Podnebné pásy

Informatika

 • Práce v textovém editoru
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční besídka

Hudební výchova

 • Koledy a vánoční písně
 • Doprovod na ON

Tělesná výchova

 • Dynamika, postřeh
 • Překážkové dráhy

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vánoční prázdniny začínají od pátku 23. 12., výuku zahájíme v úterý 3. ledna 2023.
 2. Přeji pohodové Vánoce a úspěšný rok 2023.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top