Týdenní plán od 12. do 16. září

Český jazyk

 • Procvičování psaní ů, ú
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě
 • Tvrdé a měkké slabiky
 • Učebnice str. 9 – 12
 • Psaní str. 3-5
 • Čtení str. 9-11

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování násobilky 4, 5
 • Sčítání a odčítání do 100
 • Rozklady dvojcifer. čísel, orientace na číselné ose
 • Geometrie – opakování bod, přímka

Prvouka

 • Cesta do školy (dopravní značky)
 • Učebnice str. 8-9
 • PS str. 7-9

Pracovní činnosti

 • Pokusy a pozorování – výstava zeleniny a ovoce

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycování podob přírody

Hudební výchova

 • Notová osnova, houslový klíč, taktová čára

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 13. 9. jedou děti poprvé na plavání. Odjíždíme po 1. vyučovací hodině a vracíme se na větší část 5. vyučovací hodiny. Děti si přinesou ČJ a pouzdro – to si nechají ve třídě, po návratu z plavání použijeme na čtení jiné Čítanky.

S sebou na plavání: svačinku, pití, plavky, koupací čepici, ručník (župan).

V úterý dětem odpadne AJ, Vv a M. Matematiku budou mívat v pondělí místo Tv. AJ a Vv pak ve středu. Ale jen v týdnech, kdy mají plavání. Tv v pátek budou mít každý týden.

Nepřítomnost dětí piště prosím na El-ku, pak písemně do omluvných listů. Více upřesním ve středu na třídních schůzkách v 16 hodin.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top