Týdenní plán od 19. do 23. dubna

Čtení

 • skupiny bě, pě, vě, mě
 • čtení s porozuměním
 • výlet, pravěk
 • Slabikář str. 84-87

Psaní

 • psaní bě, pě, vě, mě
 • přepis, opis, diktát slov
 • str. 26-31

Matematika

 • odčítání v oboru čísel do 20
 • procvičování +, – do 10
 • slovní úlohy
 • str. 10-12

Prvouka

 • domácí a hospodářská zvířata
 • ochrana živ. prostředí – Den Země
 • vycházka

Pracovní vyučování

 • výrobky z plastu

Výtvarná výchova

 • sluníčko – přání Zemi

Hudební výchova

 • hra na ozvěnu
 • Červený šátečku

Tělesná výchova

 • házení míče jednoruč
 • přehazování přes gumu

Doplňující informace pro rodiče

Děti mají zapsáno v Notýscích hodnocení za 3. čtvrtletí – prosím o podpis. Opět zkontrolujte vybavení pouzder a obalené učebnice. Ve čtvrtek půjdeme na vycházku – pokud bude příznivé počasí.  Procvičujte počítání bez prstů a rychleji.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top