Týdenní plán od 26. do 30. dubna

Čtení

 • hlásky a písmena Q, W, X
 • komiks – Letíme do vesmíru
 • Tady jsme doma
 • čtecí list 29, 30
 • Slabikář str.88-95

Psaní

 • rozšiřující psaní
 • psaní Q, W, X
 • opis, přepis, diktát
 • str. 32

Matematika

 • sčítání v oboru do 20
 • číselná osa, porovnávání
 • psaní do sloupečků – úprava
 • str. 13-15

Prvouka

 • domácí a hospodařská zvířata
 • mláďata
 • stavba těla zvířat
 • referátky
 • str. 39

Pracovní vyučování

 • čarodějnice – vystřihování

Výtvarná výchova

 • mé oblíbené zvíře – kresba

Hudební výchova

 • písně se zvířecí tematikou
 • třídní kolo pěvecké soutěže

Tělesná výchova

 • manipulace s míčem na místě zvolenou rukou
 • házení a chytání

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu proběhne od 13.30 hod. pěvecká soutěž (3 vybrané děti). Do Prvouky si všichni připraví kratičký referátek o domácím nebo hospodářském zvířeti – na papír (sami přečtou alespoň 2 věty). Procvičujte diktát písmen.

V Tv budeme hodnotit házení a chytání.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top