Týdenní plán od 19. do 23. března

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova
 • Vyhledáváme slovní druhy
 • Časujeme a skloňujeme
 • str. 99-100

Matematika

 • Násobení a dělení v oboru do 100
 • Písemné sčítání a odčítání pod sebou do 1000
 • Dělení se zbytkem
 • Úsečka, kruh, kružnice, střed, poloměr průměr
 • str. 112-114

Prvouka

 • Okrasné a užitkové rostliny
 • str. 44-45, PS str. 46-48

Pracovní činnosti

 • Stříhání, lepení (kytka)

Výtvarná výchova

 • Kreslení dle předlohy

Hudební výchova

 • Orchestr, sólo

Tělesná výchova

 • Posilování svalstva celého těla
Back To Top