Týdenní plán od 26. do 30. března

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Časování, skloňování
 • Přepisy a opisy textů
 • Slova protikladná
 • str. 101

Sloh

 • Práce se slovy

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním
 • Nabídka knih
 • Spisovatel
 • Fantazie a skutečnost

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Slovní úlohy
 • Kružnice a kruh
 • str. 115-118

Prvouka

 • Malý testík na rostliny (zástupci)
 • Užitkové a polní plodiny
 • Učebnice str. 45-47
 • PS str. 48

Pracovní činnosti

 • Přesazování květin

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslu pro krásu, estetiku

Hudební výchova

 • Noty, stupnice C dur

Tělesná výchova

 • Pohybové hry – obratnost, rychlost, pozornost

Doplňující informace pro rodiče

Vybíráme 20 Kč na divadelní představení, které se uskuteční 13. dubna v malé tělocvičně.

Překontrolujte opět vybavení pouzder, ořezané tužky, pastelky atd.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top