Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2022

Čtení

 • Opakování hlásek a písmen A, Á
 • Hláska a písmeno M
 • Slabiky MA, MÁ, ma, má
 • ŽA s. 7-11

Psaní

 • Uvolňovací cviky
 • Písanka s. 5-8

Matematika

 • Čísla 1, 2
 • Psaní číslice 1
 • M s. 8 – 12

Prvouka

 • Projekt Poznáváme hospodářská a domácí zvířata

Pracovní vyučování

 • Projekt Poznáváme hospodářská a domácí zvířata

Výtvarná výchova

 • Projekt Poznáváme hospodářská a domácí zvířata

Hudební výchova

 • Projekt Poznáváme hospodářská a domácí zvířata

Tělesná výchova

 • Projekt Poznáváme hospodářská a domácí zvířata

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vyučování probíhá již podle rozvrhu do 11.25 hod, ve středu do 12.20 hod.
 2. V pondělí 12. 9.  zámecký park – informace na EduPage
 3. Ve čtvrtek ukázka výcviku psů (během vyučování)
 4. V pátek výstava holubů (během vyučování)
 5. Kontrolujte pravidelně dětem pouzdra (ostrouhané pastelky, tužky)

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Čtení Matematika Prvouka
Písmenko A Spočítej Jsem školák
Hláska a písmenko M Zvířátka na dvorku – počítání do 3
Obrázkové skládanky Sladké dezerty – počítání do 5 
Tečky – počítání do 6

 

Back To Top