Týdenní plán od 19. 9. do 23. 9. 2016

Český jazyk

 • Abeceda.
 • Měkké a tvrdé souhlásky.
 • Plynulé čtení.

Anglický jazyk

 • Procvičování učiva.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do sta.
 • Opakování násobilky do 50.
 • G: bod, přímka, polopřímka.

Prvouka

 • Škola, cesta do školy.
 • Vycházka do parku Pod lipami.

Pracovní činnosti

 • Výstava ovoce a zeleniny.

Výtvarná výchova

 • Poznávání a zachycování podob přírody.

Hudební výchova

 • Na tisíce mil.

Tělesná výchova

 • Plavání.
 • Posilování.
 • Pobyt v přírodě – park Pod lipami.

Doplňující informace pro rodiče

 • Procvičujte násobení a dělení do 50.

 • Ve středu 21. 9.  jedeme opět plavat.
 • V pátek jdeme na dopolední vycházku do parku Pod lipami.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Prvouka

i/y procvičování násobilka 0-4 dopravní značky
diktáty násobilka 0-5  
Back To Top