Týdenní plán od 15. 9. do 19. 9. 2014

 

Český jazyk

 • Hláskosloví
 • Vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – reprodukce textu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání
 • G – Geometrické obrazce, trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Opakování z českých dějin

Přírodověda

 • Podmínky života na Zemi
 • Neživá příroda

Pracovní činnosti

 • Skládání papíru, dokreslování – záložka

Výtvarná výchova

 • Vyvážení kontrastu forem a pozadí

Hudební výchova

 • Opakování hudební nauky
 • Rytmus 4/4 taktu

Tělesná výchova

 • Vytrvalý běh
 • Posilovací cvičení

Doplňující informace pro rodiče

1. Žádám o obalení všech učebnic a sešitů.

2. Vybíráme 100 Kč na Vv + Pv.

3. Ve čtvrtek 15. 9. se v 16:15 hod. konají společné informativní schůzky.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Angličtina 
Procvičuj Geometrie Opakování Zákl. podmínky Slovíčka
Zdůvodňuj Poč. výkony Poddaní Odpověz Členy a, an
  Sčítej     Škola 
  Odčítej     Školní věci

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top