Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2016

 

Český jazyk

 • Slova citově zabarvená
 • Slovní druhy
 • Procvičování pravopisu

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Zaokrouhlování
 • Jednotky délky
 • Ge: rovnoběžky, různoběžky, průsečík

Vlastivěda

 • Státní symboly, historické země

Přírodověda

 • Neživá příroda – koloběh vody v přírodě
 • Vzduch

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Nácvik písně – Kozel

Tělesná výchova

 • Závodivé hry na hřišti

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek 15. 9. v 15,15 hod. – společná třídní schůzka.

                           Grčková Ludmila, třídní učitelka

 

Back To Top