Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9. 2011

Český jazyk

 • Význam slov.
 • Mateřský jazyk.
 • Opakování slovních druhů.
 • Učebnice str. 8-10.
 • Sešitek VS – str. 2-3.

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení.

Český jazyk – literatura

 • Výtavarný doprovod k přečtenému textu.
 • Čítanka str. 9-12.

Anglický jazyk

 • Who am I?
 • Alphabet, procvičování abecedy.
 • Spelování

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 1000.
 • Jednotky délky.
 • Učebnice str. 6-8.
 • G: různoběžky.

Vlastivěda

 • Česká republika, zákony, symboly.
 • Učebnice str. 3-4.

Přírodověda

 • Základní podmínky života.
 • Voda.
 • Návštěva čističky odpadních vod.

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Dokončení zážitku z prázdnin.

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 13. 9.  jedeme plavat. Odjezd od školy v 7.30. Návrat v 10.15 hodin do školy. Další 2 hodiny se učíme podle rozvrhu. S sebou plavky, ručník, přezůvky na bazén. Věci na vyučování si děti mohou nechat v šatně. Pošlete zbylé potvrzení a 350 Kč za plavecký výcvik.
 2. Ve středu 14. 9. třídní schůzky v 16.00 hodin v 4. B.
 3. Doplňte dětem geometrické potřeby, fólie.

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO!

JAZYK ČESKÝ MATEMATIKA ANGLIČTINA
Slovní druhy Násobilka Čísla
VS po B Převody jednotek Barvy
Slovní druhy Mach a Šebestová Oběšenec

 

Pravidla českého pravopisu online ZDE.

Pravidla silničního provozu si děti procvičí ZDE.

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top