Týdenní plán od 12. 9. do 16. 9.

Český jazyk

 • Vyhledávání vět, určování počtu slov ve větách
 • Učebnice str. 8-11
 • Opakování psacích a tiskacích písmen
 • Ve čtvrtek napíšeme první diktát na písmena

Čtení

 • Zjišťování čtenářských dovedností
 • Plynulé čtení s intonací
 • Čteme z Malého čtenáře

Psaní

 • Opakování tvarů písmen podle písanky

Matematika

 • Procvičujeme sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky podle PS
 • Počítáme do 10 a 20 bez přechodu na rychlost
 • PS str.4-7

Prvouka

 • Dopravní značky, důležitá telefonní čísla
 • Chování na silnici 
 • PS str.10-11, učebnice str.6-7

Pracovní vyučování

 • Výroba papírového draka

Výtvarná výchova

 • Ilustrace na základě četby – Ferda Mravenec

Hudební výchova

 • Písnička To je zlaté posvícení, Okolo Frýdku
 • Noty, notová osnova

Tělesná výchova

 • V úterý 13.9. jedeme plavat, hodina Tv bude pouze ve středu

Doplňující informace pro rodiče

13.9. plavecký výcvik 

14.9. v 16 hodin třídní schůzka ve třídě

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top