Týdenní plán od 12. 6. do 16. 6. 2023

Český jazyk

 • Věta jednoduchá, souvětí.
 • Vlastní jména osobní a místní – procvičování.
 • Slovní druhy – procvičování (podstatná jména, slovesa, předložky, spojky).
 • Fixace pravopisných jevů  (tvrdé a měkké souhlásky, spodoba).
 • SCv: dopis.
 • Uč. str. 103-105.

Čtení

 • Čtení se správnou intonací.
 • Práce s textem.
 • Čítanka str. 154 – 159, pracovní listy.

Psaní

 • Opis, rébusy. Správné psaní vět.
 • Písanka str. 36 a 37.

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 10.
 • Procvičování násobení a dělení čísly 1, 2, 3, 4, 5.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • G: úsečka.
 • PS str. 36-39.

Prvouka

 • Domov – opakování.
 • Vypravování o místě, kde žijeme.

Pracovní vyučování

 • Květinová vazba.

Výtvarná výchova

 • Květiny – kombinovaná technika.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Perpentykl.
 • Noty c1-c2.

Tělesná výchova

 • Projekt Trenéři do škol – jóga.
 • Atletické disciplíny.

Doplňující informace pro rodiče

 • V případě příznivého počasí cvičíme v hodinách Tv venku!
 • V tomto týdnu budeme psát závěrečné písemné práce.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Druhy vět Zašifrovaná věta Město Albrechtice
Slovesa – křížovka Počítání do 100 Slezské Rudoltice
Podst. jména – křížovka Násobení a dělení 10 Liptaň
Doplňuj Násobení a dělení 1-5, 10 Třemešná
Dopis Slovní úlohy
Pohlednice Domečky
Měkké a tvrdé souhlásky Dělení předmětů
Věta – souvětí Tělesa
Slovní druhy
Back To Top