Týdenní plán od 12. 5. do 16. 5. 2014

Český jazyk

 • Přídavná jména a zájmena
 • PS str. 35, 36, slovesa
 • PS str. 6

Anglický jazyk

 • Pokyny typu arms, up, arms down, jump, kick

Matematika

 • Násobení trojciferných čísel jednociferným číslem
 • Učebnice str. 132, 133

Prvouka

 • Významné dny, rasismus, fašismus, holocaust, antisemitismus
 • Učebnice str. 61 až 63
 • PS 54,55

Pracovní činnosti

 • Práce s různým materiálem

Výtvarná výchova

 • Živočichové

Hudební výchova

 • Hudebně vyjadřovací prostředky

Tělesná výchova

 • Běh na dlouhé tratě

Doplňující informace pro rodiče

V tělesné výchově budeme chodit ven, děti si musí přinést tenisky a teplákovou soupravu na cvičení venku.

Zdenka Závodná, třídní učietelka

Back To Top