Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4.

Český jazyk

 • Stavba věty – podmět a přísudek
 • Procvičování pravopisných jevů
 • 12. 4. – písemná práce – opakování – 3. čtvrtletí

Český jazyk – sloh

 • Popis zvířete

Anglický jazyk

 • Slovíčka 5/C
 • Vazby there is, there are
 • Předložky behind, in front of
 • PS – str. 48-49

Matematika

 • Sčítání a odčítání zlomků
 • Násobení a dělení des. čísel 10 a 100
 • Násobení des. čísel přirozeným číslem
 • Ge: přímky rovnoběžné a kolmé

Vlastivěda

 • Západní Čechy

Přírodověda

 • Zdravá životospráva
 • Základy 1. pomoci

Pracovní činnosti

 • Návrh linorytu

Výtvarná výchova

 • Byliny

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Poslech G. Bizet

Tělesná výchova

 • Využití dlouhého švihadla
 • Běh na kratší tratě
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 13. 4. kontrola pomůcek do geometrie
 • přinést 30 Kč na Vv k p. uč. Hrubému

Grčková Ludmila, třídní učitelka

      

Back To Top