Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2021

Český jazyk

 • Opakování a procvičování
 • Párové souhlásky na konci slov b x p
 • Pracovní listy b x p
 • Uč. str. 96

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací
 • Čtení vlastní knihy
 • Pracovní list – čtení na celý týden

Psaní

 • Opis, přepis
 • Písanka str. 14, 15, 16

Matematika

 • Procvičování násobení, dělení 2
 • Násobení 3
 • Dělení 3
 • Slovní úlohy
 • Procvičování +, – do 100
 • s. 23, 24, 25

Prvouka

 • Den Země
 • Pracovní list

Pracovní vyučování

 • Tvoření z přírodnin

Výtvarná výchova

 • Tvoření z přírodnin

Hudební výchova

 • Poslech písní
 • Vytvoř z přírodnin noty

Tělesná výchova

 • Pobyt venku

Doplňující informace pro rodiče

 • On-line výuka bude probíhat denně – skupiny děvčata x chlapci – ve stejných časech, tak jak jsou děti zvyklé. Děti mají zakázáno během výuky posílat do chatu obrázky, smajlíky, gify, komentáře (pokud se netýkají výuky) . Během samostatné práce budou mít vypnuté mikrofony, popř. i kamery
 • K on-line výuce mají děti doplňkové pracovní listy, které budeme vypracovávat společně (nedělejte dopředu)
 • Vypracované úkoly a pracovní listy posílat nemusíte, zkontroluji při příchodu do školy
 • Procvičujte odkazy v týdenním plánu, trénujte násobky 2, 3

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI 

Čj M Prv Vv+Pv
Slovní druhy – procvičování Násobení a dělení 2 Tonda obal hry Inspirace k tvoření 1
Párové souhlásky b-p Násobení 3 – přiřaď výsledek Tonda obal – třídění a recyklace odpadu Inspirace k tvoření 2
Trenažér  b – p Najdi vetřelce Hospodářská zvířata – opakování
Doplň b – p Dělení 3 – pexeso
Trénuj dělení 3
Násobení a dělení 3
Pohádky s násobilkou 2, 3
Back To Top