Týdenní plán od 12. 4. do 16. 4. 2021

Pondělí

 • ČJ – uč. str. 90 – na online hodině si vyvodíme slovní druhy
 • M – str. 20/1,2,3 + děti si doma samostatně vypočítají cv. 4
 • PRV – zopakujeme si kapitoly – Práce na zahradě na jaře, Jaro u vody a přidáme si Jarní les – učebnice str. 50
 • Čítanka str. 107/ stačí polovina
 • Písanka str. 10/5 řádků

Úterý

 • ČJ – str. 91 – probereme na online hodině
 • M – str. 20/5, 6, 7, 8, 9 + str. 22/5 přepiš zelené a oranžové okno do M – D a vypočítej (hlídej si přesný matematický zápis – číslo pod číslo, znaménko pod znaménko, pomoz si přeložením stránky)
 • Čítanka – str. 107/zbytek strany
 • Písanka str. 10/zbytek strany

Středa

 • ČJ – slovní druhy (výčet) + opakování slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě na str. 89/9,10,11
 • M – str. 22/1, 2
 • PRV – Ptáci na jaře – učebnice str. 51 + prac. seš. na str. 63 si děti doplní společně s rodiči (pracujte s učebnicí)
 • Čítanka str. 108
 • Písanka str. 11/5 řádků

Čtvrtek

 • ČJ – diktát na slabiky bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně
 • M – G – rýsování přímek, úseček (jejich měření s přesností na mm), převádění jednotek z mm na cm a obráceně
 • Čítanka str. 109
 • Písanka str. 11/zbytek

Pátek

 • ČJ – čtení z Čítanky
 • M – str. 22/3,4
 • PRV – opakování kapitol Jarní les a Ptáci na jaře
 • Čítanka str. 110 + čtení knih vlastní četby
 • Písanka str. 12/5 řádků

Informace pro rodiče

 1. Celý tento týden (od 12. 4. do 16. 4.) bude ještě stále v režimu distančního vzdělávání, děti se přihlašují v obvyklých časech do TEAMS.
 2. Nástup dětí na prezenční výuku bude zahájen v týdnu od 19. 4. do 23. 4.
 3. Následující týden od 26. 4. do 30. 4. bude opět distanční (domácí), pokud nedojde k nějaké změně v pokynech ministerstva školství.
 4. Testování dětí bude probíhat vždy v týdnu prezenční výuky a to každé pondělí a čtvrtek – viz pokyny na EDUPAGE.
 5. Kdo bude z rodičů žádat o přítomnost u testování svého dítěte, nezapomene se mi nahlásit nejpozději do čtvrtka 15. 4. 
 6. Můžete mi odesílat nahrávky prezentací přečtených knih do čtenářské soutěže.
 7. Nezapomínejte na procvičování prostřednictvím odkazů – viz níže, jsou při distanční výuce důležitou součástí docvičování učiva!

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk                    Slovní druhy – výčet Matematika Prvouka
Podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí Násobení 2 Naši ptáci
Vylušti tajenku na podstatná jména Dělení 2 Ptáci na jaře
Najdi pouze podstatná jména Slovní úlohy na násobení 2 Žežulička
Další vyhledávání podstatných jmen Měření úseček a převody jednotek z cm na mm Žežuličko, kde jsi byla

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top