Týdenní plán od 19. 4. do 23. 4. 2010

Český jazyk

 • Slabiky vě, mě.
 • Doplňková cvičení na procvičení učiva.
 • Slovní druhy.
 • Učebnice str. 92 až 94.

Čtení

 • Spisovatelé a ilustrátoři.
 • Čítanka str. 24 až 33.

Psaní

 • Malá a velká psací písmena.
 • Písanka str. 31, 32.

Matematika

 • Pamětné sčítání do 100.
 • Násobení 3.
 • Měření úseček na cm a mm.
 • PS str. 22, 23.

Prvouka

 • Hospodářská zvířata.
 • Den Země.
 • Učebnice str. 48, 49, PS str. 39, 40.

Pracovní vyučování

 • Tvarování hmoty, modelování složitějších útvarů.
 • Návštěva dílny J. Hrubého.

Výtvarná výchova

 • Návštěva dílny J Hrubého.

Hudební výchova

 • Výrazové prostředky v hudbě.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky, cvičení na lavičkách a s lavičkami.

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek dne 22. 4. 2010 navštívíme dílnu J. Hrubého, kde budeme pracovat s hlínou. Děti si přinesou 30 Kč na materiál.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top