Týdenní plán od 26. 4. do 1. 5. 2010

Český jazyk

 • Procvičování slabik bě, pě, vě, mě.
 • Opakování a procvičování probraného učiva.
 • Sloh – pozdrav, telefonování, stručná informace.
 • Učebnice str. 93 až 95.

Čtení

 • Plynulé čtení s intonací.
 • Spisovatelé a ilustrátoři.
 • Čítanka str. 38 až 45.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Písanka str. 1 až 3.

Matematika

 • Opakování násobení a dělení 2 a 3.
 • Dělení 3.
 • Násobky 4.
 • Opakování sčítání a odčítání do 100.
 • PS str. 24, 25.

Prvouka

 • Návštěva drůbežárny( projekt Hospodářská zvířata)
 • Stavba těla savců.
 • PS str. 39, 40.

Pracovní vyučování

 • Výroba kulis k pohádce Červená Karkulka.

Výtvarná výchova

 • Výroba kulis k pohádce Červená Karkulka.

Hudební výchova

 • Držení při tanečním pohybu.
 • Písnička Červená Karkulka.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem na místě zvolenou rukou, zvolenou nohou, nácvik hodu míčkem z místa.

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 26. 4. 2010 v 10 hodin se půjdeme podívat na chov slepic ve zdejší drůbežárně. Děti by už měly mít znalosti o hospodářských zvířatech, měly by umět  pojmenovat jejich mláďata. Bude testík.

Ve středu 28. 4. 2010 v 13.30 hod. v hudebně se bude konat pěvecká soutěž. Za naši třídu vystoupí žáci:  T. Lovásová, Lucie Bůžková, Michal Kvasnica. Tak držíme palce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top