Týdenní plán od 12. 3. do 16. 3. 2012

Čtení

 • Hlasité čtení se zřetelnou výslovností
 • Slabikář str. 76 až 80
 • Komunikační žánry, omluva, prosba, vzkaz

Psaní

 • Opakujeme malá a velká písmena abecedy – diktát
 • Písanka str. 15 až 18
 • Nácvik P, R, v,V

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 10
 • PS str. 25 až 27
 • Trénujeme spoje zpaměti do 10 ( 9-5, 3+6, 8-4)

Prvouka

 • Testík – 1. otázka ( Vyber obrázky, kde je úraz .)
 •             2. otázka ( Vyber obrázky, kde jsou pomůcky, které nám pomáhají léčit nemoc)
 •    Jaro, měsíce, počasí, příroda, oblečení
 • PS str. 46, 47

                    

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů – Sněženka

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí- Jarní hry venku

Hudební výchova

 • Píseň Žežulka

Tělesná výchova

 • Pohybové hry s různým načiním a nářadím

Doplňující informace pro rodiče

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top