Týdenní plán od. 19. 3. do 23. 3.

Čtení

 • Plynulé spojování slabik
 •  Procvičování – slova ze str. 65 s probranými písmeny
 • Sl str. 79 – 82

Psaní

 • Opis krátkých vět, přepis slov.
 • Diktát písmen a slov
 • Pís. str. 20 – 24

Matematika

 • Ma – str. 30 – 32
 • Slovní úlohy
 • Početní diktáty

Prvouka

 • PS -str. 46 – 47
 • Vycházka  –

Pracovní vyučování

 • Výrobky k Velikonocům

Výtvarná výchova

 • Vztah  postavy k prostředí

Hudební výchova

 •  Správné dýchání  a výslovnost při zpěvu

Tělesná výchova

 • Soustředění při cvičení, prožívání cviků
 • Pravidla osvojovaných her

Doplňující informace pro rodiče

                                       Grčková Ludmila, tř. uč.

Back To Top