Týdenní plán od 26. 3 do 30. 3.

Čtení

 • Sl. str. 84 – 89
 • Výrazné čtení s přízvukem

Psaní

 • Písanka str. 25 – 30
 • Diktát, opis, přepis

Matematika

 • Číselná řada do 20
 • Orientace na číselné ose
 • Desíky a jednotky
 • Ma -str. 2 – 4

Prvouka

 • PS str. 48, 49

Pracovní vyučování

 • Výrobek k Velikonocům – kuřátko

Výtvarná výchova

 • Základní barvy

Hudební výchova

 • Houslový klíč
 • Píseň o jaru

Tělesná výchova

 • Člunkový běh, přeskoky

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte dětem hlavy – výskyt vší. Dokupte nová lepidla, většina dětí nemá nebo je vyschlé.

                                GrckovaL., tř. uč.

Back To Top