Týdenní plán od 19. 3. do 23. 3.

Český jazyk

 • Skupiny hlásek dě, tě, ně, bě, pě, vě
 • Opis a přepis s doplňováním y/i

Čtení

 • Pokračování ve společné četbě O kocouru Modroočkovi
 • Čtení z čítanky podle zadání

Psaní

 • Psaní podle písanky

Matematika

 • Úvod do násobení – řada násobků 2
 • Slovní úlohy se zápisem a přesnou odpovědí

Prvouka

 • Jarní příroda – květiny, stromy, tradice jarních svátků

Pracovní vyučování

 • Velikonoční kohouti – skládanka

Výtvarná výchova

 • Sněženky a bledule – malování barvami na sklo

Hudební výchova

 • Písničky o jaru, říkadla k svátkům jara

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, posilování horních končetin, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Podle možnosti dejte dětem jedno až dvě vyfouknutá vejce na výrobky do Pv na příští týden.Nezapomeňte na placení záloh na školní výlet, potvrzení o zaplacení najdete na konci v notýscích s datem zaplacení a mým podpisem.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top