Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2022

Český jazyk

 • Podmět a přísudek holý, rozvitý,…….
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Pamětné početní příklady
 • Průměrná rychlost
 • Slovní úlohy
 • Obsah a obvod obdélníku

Vlastivěda

 •  Okupace
 • 2. sv. válka

Přírodověda

 • Fauna a flora v jednotlivých oblastech Země
 • Tropický pás

Informatika

 • ZAV
 • Práce s klávesnicí

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení prostorového vidění

Hudební výchova

 • Koledy
 • Doprovod na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Překážkový běh
 • Pohybové hry
český jazyk matematika
shoda přísudku s podmětem obvod
psaní n, nn dvojciferný dělitel
Podmět
Back To Top