Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2016

Český jazyk

 • Pádové otázky – procvičování
 • Podstatná jména – rod, číslo, životnost
 • Procvičování vyjmenovaných slov
 • Čtení – ilustrace: postavy, děj, prostředí
 • Kino – pohádka
 • Psaní do str. 25 – úhledné psaní

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení
 • Sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • G – obdélník

Prvouka

 • Vánoční besídka

Pracovní činnosti

 • Vánoční besídka

Výtvarná výchova

 • Vánoční výstavka

Hudební výchova

 • Odpadá – jedeme do  kina

Tělesná výchova

 • Vycházka – dárečky pro zvěř

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý si děti přinesou krmení pro zvěř (suchý chléb, krájená jablka, zrní apod.). Půjdeme nad vodárnu.
 2. Ve středu 21. 12. v 9.30 jedeme do kina, návrat kolem 13. hodiny.
 3. Ve čtvrtek  proběhne vánoční besídka, na kterou si děti přinesou malé občerstvení (pár kousků cukroví nebo něco jiného – dle vašeho uvážení). Kdo ještě nepřinesl dárek pro vylosovaného spolužáka, ať tak učiní nejpozději v úterý 20. 12.
 4. V pátek 23. 12. 2016 začínají vánoční prázdniny. Vyučování bude zahájeno v úterý 3. ledna 2017.
 5. Děti si odnesou domů cvičební úbor, ručník, přezůvky.
 6. Přeji krásné Vánoce a šťastný rok 2017.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Podstatná jména Testík Symboly Vánoc Vánoční písně
Pádové otázky Násobení 0 – 6 Vánoce Víš, co čteš?
Diktáty po L Dělení 0 – 6 Zima  
Trenažér Násobení 7 – 10    
Diktátáty po B Dělení 7 – 10    
Rod, č., pád Obdélník    
Back To Top