Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2017

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, pád
 • Pádové otázky
 • Podstatná jména obecná a vlastní
 • Diktát
 • Sloh – vypravování podle obrázku
 • Čtení – prezentace přečtených knih
 • Psaní – písanka 1

Anglický jazyk

 •  Unit 4 – At the shops (slovní zásoba: jídlo)

Matematika

 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • Pamětní sčítání a odčítání do 1000
 • Slovní úlohy
 • G – čtyřúhelníky

Prvouka

 • Lidé a výrobky, průmysl

Pracovní činnosti

 • Obšívání

Výtvarná výchova

 • Zimní sporty

Hudební výchova

 • Rytmická a melodická cvičení

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Nezapomeňte na cvičební úbory, přezůvky (kdo si odnesl domů) a ručníky. Zkontrolujte psací, kreslící a hlavně rýsovací potřeby, vyčistěte folie. Učebnice připravte dle úterního rozvrhu.
 2. Na čtvrtek si přinést jehlu, bavlnky a látku, nejlépe plstěnou o velikosti asi 30 cm x 30 cm (například nový hadr na podlahu).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Podstatná jména Opakování  Svět kolem nás Dinosauři
Pádové otázky Sčítání, odč.  Lidské výtvory Klikačka 
PJ obecná a vlastní Početní trenažér  Rozlišuj  
Pády – hravě Veverka    
O Sněhurce Střelnice    
       
Back To Top