Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2016

Český jazyk

 • Podstatná jména – rod, číslo, životnost
 • Pádové otázky
 • Porcvičování vyjm. slov po B a L
 • Psaní – písanka 1
 • Ilustrace, výrazné, plynulé čtení

Anglický jazyk

 • All about me! (Vše o mně),
 • A letter to my penfriend (dopis kamarádovi)
  Opakování unit 1-3

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení
 • Slovní úlohy
 • Zaokrouhlování na desítky
 • Písemné sčítání a odčítání
 • G – trojúhelník, čtverec

Prvouka

 • Opakování učiva
 • Vánoce, pověsti, zvyky

Pracovní činnosti

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční dekorace

Hudební výchova

 • Koledy, vánoční písně
 • Hra na ON

Tělesná výchova

 • Švihadla
 • Výskok, přeskok s využitím odrazového můstku
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Některým žákům stále chybí složka na výkresy, zapínací folie na pracovní listy.
 2. Zkontrolujte psací potřeby – nepíší pera.
 3. K procvičování učiva doporučuji využívat odkazy na plánech.
 4. Dohlédněte na výběr dárků, které si děti vzájemně kupují nebo vyrábějí, na jejich zabalení a uvedení jména toho, pro koho je určen. Termín – do pátku 16. 12.
 5. Ve středu 14. 12. od 18 hodin  si můžete společně s dětmi přijít před školu zazpívat koledy.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Podstatná jména Nás. a dělení 1-6  Záliby Víš, co čteš?
Pádové otázky Dělení 1-6  Postavy z pohádek Vánoč. písně
Diktáty po L Nás. a děl 7 – 10  Zima  
Trenažér Dělení 7 – 10  Vánoce  
Diktáty po B Testík    
Rod, č. pád Písemné odčítání    
Back To Top