Týdenní plán od 19. 12. do 22. 12. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména, pády.
 • Vyjmenovaná slova po B a L.

Anglický jazyk

 • Christmas.

Matematika

 • Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu i s přechodem.
 • Sčítání a odčítání stovek a desítek (trojciferná čísla).

Prvouka

 • Vánoce.

Pracovní činnosti

 • Příprava pohoštění na besídku.

Výtvarná výchova

 • Vánoční přání.

Hudební výchova

 • Koledy

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 19. 12. 2022 besídka pro naše blízké. Začínáme v 16 hodin.
 • Ve čtvrtek 22. prosince budeme mít třídní besídku, děti si donesou dárek pro kamaráda, trošku cukroví. Vyučování zkráceno, končit budeme v 11.20 hodin.
 • Přeji vám všem krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Pády podstatných jmen Sčítání do 1000 Vánoční zvyky 
Rod podstatných jmen Odčítání do 1000 Adventní kalendář
Rod a číslo podstatných jmen Početní trenažér
Diktáty po l Počítání do 100
Diktáty po b Počítání do 100
Back To Top