Týdenní plán od 12. 12. do 16. 12. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B a L.
 • Podstatná jména (určování rodu, čísla, životnosti).
 • Čtení: Ilustrace, povídky – postavy, děj a prostředí.
 • Sloh: Přání k Vánocům

Anglický jazyk

 • School things, numbers, colours.

Matematika

 • Číselná osa a porovnávání čísel do 1000.
 • Sčítání a odčítání celých stovek.
 • Násobilka.
 • G: Rovina a rovinné útvary

Prvouka

 • Pověsti, zvyky a tradice.

Pracovní činnosti

 • Nácvik vánoční besídky

Výtvarná výchova

 • Nácvik vánoční besídky

Hudební výchova

 • Nácvik vánoční besídky

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím děti, aby si  přinesly kostýmy.
 • 13. 12. jedeme plavat. Poslední dvě vyuč. hodiny budou JČ a matematika. Prosím, aby si děti nezapomněly doma zimní čepice a šálky.
 • Opakujte násobilku, abecedu a VS po  b a l.
 • Přihlášku na lyžák je nutno odevzdat do 22. 12. 2022, peníze pak na účet do 16. 1. 2023

Učení je hra 

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Podstatná jména Násobení a dělení Poskládej mapu Adventní kalendář
Rod podstatných jmen Malá násobilka
Rody Počítání do 100
Diktáty po B Posloupnost
VS po L Sčítání do 1000
Diktáty po L Odčítání do 1000
Čísla a rody Početní trenažér do 100
Back To Top