Týdenní plán od 12. 10 do 16. 10. 2020

Čtení

 • Hláska a písmeno L, l
 • Slabiky SA, LA, MA, slova
 • Hláska a písmeno P, p
 • Pohádka O Smolíčkovi
 • ŽA str. 44, 46, 86 – S,M,A    S,M,A,L

Psaní

 • Psaní str. 43, 45,

Matematika

 • Odčítání v oboru čísel do 3
 • Nácvik psaní sloupečků do sešitu
 • Psaní číslice 4
 • PS str. 16

Prvouka

 • Podzim v sadu, na zahradě, na poli
 • PS str. 15, 16, 17

Pracovní vyučování

 • Práce s modelínou, hnětení, válení

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení smyslů pro výtvarný rytmus

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Rytmizovaný pohyb

Doplňující informace pro rodiče

 • Dejte do pořádku pouzdra, obalte všechny sešity, vložte dětem do aktovky malé fólie.
 • Zdenka Závodná, třídní učitelka

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka Jiné
Co do řady nepatří Číselná řada Ovoce a zelenina Psaní
Domino Porovnávání Ptáci stěhovaví a stálí Draci
Hledej obrázek na slabiku LA Počítáme do 3 Spirála Čtení
Hláska a písmeno P,p Špička
Back To Top