Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov (šxž, fxv, chxh)

Anglický jazyk

 • At school (čísla, barvy, slovní zásoba 2. lekce, jednotné a množné číslo)

Matematika

 • násobení a dělení 7

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa

Pracovní činnosti

 • Podzimní ovoce – koláž

Výtvarná výchova

 • Obtisky z listí

Hudební výchova

 • Tanec v 3/4 rytmu, hra na flétnu – Nepořádný krtek, nota d2

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed, vzad

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ještě stále vybíráme 150,- Kč na SRPDŠ a 100,- na VV.
 2. Dne 27. 10. se zúčastníme výchovného varhanního koncertu v kostele v Městě Albrechticích – cena 35,- Kč.
 3. Prosím rodiče, aby dohlédli do čeho děti vypracovávají domácí úkoly, nosí mi je na papírcích. Mají pouze 2 malé do ČJ a 2 malé do M, zdá se mi to přehledné. Děkuji.
 4. Ve středu je plavání.
 5. Na pátek si děti přinesou listy z různých stromů (stačí 7).

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
žxš   vxf  hxch Násobení 7     Dělení 7 Barvy  Barvy  Čísla
    Písnička 
    Školní věci

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top