Týdenní plán od 19. 1. do 23. 1. 2015

Český jazyk

 • Vzory podst. jm. rodu středního
 • Podstatná jm.
 • Slovesa

Český jazyk – sloh

 • Praktické čtení -nahrávání

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel v oboru do 1000 000

Vlastivěda

 • Města ČR – památky
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Práce se stavebnicí

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje – zimní sporty

Hudební výchova

 • Hudební nástroje
 • Lidské hlasy

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Matematika

český jazyk

angličtina

Zaokrouhlování čísel slovesa sloveso to be  
  podstatná jména sloveso to be 
    budovy
    there is, are
Back To Top