Týdenní plán od 26. 1. do 30. 1. 2015

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu středního

Český jazyk – sloh

 • Úprava textů

Anglický jazyk

 • Ve městě

Matematika

 • Písemné sčítání
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Shrnutí učiva o ČR

Přírodověda

 • Přeměněné a usazené horniny
 • Energetické suroviny

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Zachycení děje ve vztahu ke skutečnosti – zimní sporty

Hudební výchova

 • Nácvik písně s pohybem

Tělesná výchova

 • Kotouly

 

Doplňující informace pro rodiče

Ze středy na čtvrtek budeme spát ve škole. Informace budou na el-ce.

Ve čtvrtek rozdáme pololetní vysvědčení a v pátek jsou prázdniny, které pokračují i příští týden.

Ludmila Grčková, třídní učitelka

 

Matematika Český jazyk Angličtina
    There is, are  
    budovy 
Back To Top