Týdenní plán od 18. do 22. února

Český jazyk

 • Podstatná jména – vzory rodu středního a ženského (shrnutí)
 • Podstatná jména a vzory rodu mužského
 • Pravopis předpon
 • str. 94-97

Český jazyk – sloh

 • Dopis str. 90

Anglický jazyk

 • Slovesa s koncovkou -ing

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Procvičování písemného dělení, sčítání i odčítání
 • Slovní úlohy
 • Procvičování v minutovkách

Vlastivěda

 • Staré pověsti české – učebnice Vlastivědy nejsou nutné
 • Práce s modrými učebnicemi ve škole

Přírodověda

 • Ekosystém louka – shrnutí
 • Opakování předešlých ekosystémů – testík

Pracovní činnosti

 • Výrobek

Výtvarná výchova

 • Utváření jednoduchých prostorových objektů

Hudební výchova

 • Poslechové činnosti

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme do Krnova bruslit (zimní stadion, 35 Kč). S sebou: brusle v batůžku nebo tašce (pokud možno NE v igelitové), teplé oblečení, rukavice, svačinu, pití a pouzdro. Potřebné věci do vyučování si děti nechají ve škole již v úterý.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top