Týdenní plán od 11. do 15. února

Český jazyk

 • Vzory rodu středního a ženského
 • Doplňování koncovek v podst. jménech
 • Procvičování slovních druhů
 • str. 87-94

Český jazyk – sloh

 • Četba a rozbor ukázek

Anglický jazyk

 • Text – Amazing animals – čtení, překlad, odpovědi na otázky
 • Orientace v textu

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • Opakování písemného dělení
 • str. 35-37
 • Pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Staré pověsti české
 • Slované, Sámova říše
 • str. 4-5 (otázky na str. 4)

Přírodověda

 • Ekosystém louka
 • Živočichové na louce
 • str. 48-49

Pracovní činnosti

 • Sestavéní zdravého jídelníčku

Výtvarná výchova

 • Historie a současnost

Hudební výchova

 • Procvičování rytmizace a melodizace
 • Kontrast gradace

Tělesná výchova

 • Kotouly
 • Stoj na rukou

Doplňující informace pro rodiče

Stále vybíráme 150 Kč na psaní ZAV.

Denně je potřeba nosit rýsovací potřeby. Zkontrolujte ostrouhané tužky i pastelky.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top