Týdenní plán od 25. února do 1. března

Český jazyk

 • Procvičování pravopisu v koncovkách podstatných jmen
 • Skloňování vzorů rodu mužského
 • str. 95-99

Český jazyk – sloh

 • Dopis – str. 90

Anglický jazyk

 • Text: Keep walking
 • Věty typu: I like swimming. Yes, I do. Do you like swimming? No, I don´t.
 • Dny v týdnu – The days of the week.

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Rovnice, přímá úměrnost
 • Osa úsečky, střed úsečky
 • str. 38-41

Vlastivěda

 • Velkomoravská říše
 • Konstantin a Metoděj
 • str. 6-8

Přírodověda

 • Ekosystém park
 • str. 50-52

Pracovní činnosti

 • Množení rostlin přesazováním

Výtvarná výchova

 • Akvárium – ryby – muchláž

Hudební výchova

 • Opakování písní a teorie

Tělesná výchova

 • Bobování, hry na sněhu

Doplňující informace pro rodiče

V úterý půjdeme na 2 hod. ven bobovat. Vezměte si vhodné věci na převlečení a boby.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top