Týdenní plán od 18. do 22. ledna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 44-47
 • Kouzlo zimy
 • hláska a písmeno Z
 • rozvoj jazykového projevu
 • čtení s porozuměním

Psaní

 • PS str. 26-31
 • písmena z, Z, N a J, otazník
 • přepis písmen i slov
 • opis vět

Matematika

 • PS str. 9-11
 • číslo a číslice 8
 • rozklad čísla 8
 • početní diktát

Prvouka

 • budovy a památky našeho města
 • práce s plánkem města

Pracovní vyučování

 • přední steh

Výtvarná výchova

 • zimní sporty – dokončení práce

Hudební výchova

 • opakování písní Splašená lyže, Zima, zima tu je
 • nácvik písně Klouzanice

Tělesná výchova

 • sáňkování

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý 19. ledna po druhé vyučovací hodině půjdeme sáňkovat. Dejte proto dětem teplé oblečení a obuv, rukavice, boby nebo lopaty.
 • Procvičujte s dětmi sčítání a odčítání do 7 bez prstů.
 • Doporučuji začít se čtením knih, dbejte na vhodnou velikost písmen. Vybírejte knihy s dětmi.
 • Ve čtvrtek budeme opět šít. Všechny děti ještě nemají ve škole jehlu s velkým ouškem.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top