Týdenní plán od 25. do 29. ledna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 48, 51
 • Neobyčejný den
 • hláska a písmeno B
 • rozlišování B, D, P
 • dopis
 • skládání vět podle předlohy
 • čtení z mé knihy

Psaní

 • PS str. 2-7
 • písmena b, B, I, K
 • diktát písmen
 • opis vět

Matematika

 • PS str. 11-14
 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 8
 • fólie – úkol 19-20
 • početní diktát

Prvouka

 • Telefonní čísla – 150, 155, 158
 • učíme se telefonovat

Pracovní vyučování

 • vydávání vysvědčení

Výtvarná výchova

 • vlastnosti barev

Hudební výchova

 • Nácvik písně Muzikantská rodina

Tělesná výchova

 • Základní gymnastické pojmy

Doplňující informace pro rodiče

 • Opakujte s dětmi malá i velká psací písmena podle diktátu (doporučuji na tabulku).
 • Ve středu si děti přinesou knihu, kterou právě čtou.
 • Klasifikace za 1. pololetí je uzavřena. Výpis vysvědčení dostanou děti ve čtvrtek.
 • V pátek 29. ledna máme pololetní prázdniny. Provoz pro písemně přihlášené žáky v době od 7 do 15 hodin. Bližší podrobnosti může sdělit paní Marie Kulichová, vedoucí vychovatelka.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top