Týdenní plán od 18. 6. do 22. 6.

Čtení

 • Čtení z modré čítanky
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Diktát, přepis, opis

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Ma – str. 30 – 31

 

Prvouka

 • Léto na zahradě
 • Léto v lese

Pracovní vyučování

 • Úklid kufříků a šuplíků v lavicích

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Běh, hod, skok

Doplňující informace pro rodiče

V úterý jedeme na výlet, sraz dětí 7,40 hod před školou. Návrat mezi 14,30 – 15,00 hod.

Back To Top