Týdenní plán na 9. září. do 13. září 2013

Čtení

 • Sluchové rozlišování hlásek.
 • Písmena A,a, O, o.
 • Skládání ze složek.

Psaní

 • Uvolňovací cviky.
 • Písanka str. 3-5.

Matematika

 • Číselná řada, čtení čísel, obrázky.
 • Třídění kartiček s čísly a tečkami.
 • Pracovní sešit str. 2-4.

Prvouka

 • Školní režim, činnosti ve škole.
 • Pracovní sešit str. 1-2.

Pracovní vyučování

 • Poznávání vlastností materiálů.

Výtvarná výchova

 • Základní barvy (sluníčko a kamarádi).

Hudební výchova

 • Doprovody na nástroje.
 • Písnička – Na tý louce zelený s pohybem.

Tělesná výchova

 •  Smluvené povely, signály, znamení a jiné prostředky při TV.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Od pondělí jedeme podle rozvrhu, každý den končíme v 11.25 hodin, v úterý končíme ve 12.00 hodin.
 2. Rozvrh hodin najdete zde.
 3. Ve středu 11. 9. se konají třídní schůzky v 16.15 hodin ve třídě 1. B (ukážeme si práci s EL-KOU a web školy).
 4. Prosím vyplňte dětem přední stránku v notýsku.
 5. Informace najdete na EL-CE.

Regína Hajná, třídní učitelka.

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ!!!

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Hláska A Spočítej předměty Silniční provoz
Hláska O Počítáme do tří Jsem školák
Počet slabik Počítáme do pěti Dopravní značky
Co k sobě patří Číselná řada  

 

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top